NATIONALITEIT

FRL KENTEKEN STICKER

1 JAAR NAT. ERKENNING

INTERFRIESE VLAG

ANTI NAZI HELM

TEGEN VERDONK

GEEN NEDERSAKSEN

PROVINCIES-PLUS


 
 


Geen Nedersaksen

16-04-2010

Nedersaksische deelstaatsregering legt kunstmatige Saksische identiteit op aan de Friezen
De Friezen waren nooit onderdeel van het Saksische stamgebied. Buiten het Friese woongebied ontstond in het gebied van het huidige Nedersaksen in de 7e eeuw een Saksisch woongebied. Na de overgang van de Friese vrijheid naar het gravelijke Oostfriesland rond 1500 scheen de zelfstandigheid van Oost-Friesland verzekerd te zijn. In 1744 verdween het gravelijke gezag omdat er geen troonopvolger was voor de graaf van Oostfriesland. De koning van Pruissen, Frederik de Grote, maakte hier dankbaar gebruik van en tekende de Emdener Conventie met de magistraat van Emden. Hiermee kwam er een einde aan de zelfstandigheid van het gravelijke Oostfriesland.

De bevolking van Oost-Friesland heeft de magistraat van Emden nooit onderschreven. De magistraat van Emden was nooit democratisch gekozen. In de loop der eeuwen voelde de bevolking zich altijd Fries. De bevolking behoudt het recht om te bepalen waartoe zij horen.

Na de Tweede Wereldoorlog lag het huidige Nedersaksen in de Britse bezettingszone. Het waren de Geallieerden die een nieuwe bestuursstructuur invoerden in West-Duitsland. In deze structuur waas nog ruimte voor een Oost-Fries bestuurlijk element, het ''Regierungsbezirk Aurich''. 

Het Regierungsbezirk Aurich werd in 1978 opgeheft. Het Regierungsbezirk omvatte het vroegere gravelijke Oostfriesland. Tot 2004 was het Regierungsbezirk onderdeel van de bestuurseenheid (Regierungsbezirk) Wezer-Eems. In 1981 werd de ''Tag der Nedersachsen'' voor de eerste maal gehouden. Een initiatief van Wilfried Hasselman (CDU Minister van Binnenlandse Zaken in Nedersaksen), om de Nedersaksische identiteit te versterken. Zijn opvolger Gerhard Glogowski (SPD) ging nog een stap verder. Volgens hem was zelfs het Duitse leger (Bundeswehr) een onderdeel van de Saksische identiteit.

Het gaat dan natuurlijk veel te ver als onze eeuwenoude Friese Waddenzee, nu de Nedersaksische Waddenzee genoemd wordt. Zoals de titel van Franz Kurowski zijn boek weergeeft zijn het; ''Die Friesen - Volk am Meer''. 
Oostfreesk-platt   Wi bünt een heel bült aober wi bünt heel maal kien Nedersassen.
Seelterfräisk         Wi konne fuul weese man wi sunt neen Läichsaksen. 

Wij, Friezen uit Oost-Friesland, delen de mening dat het stelselmatig opleggen van een niet bestaande identiteit, niet langer kan. De Friezen uit alle Frieslanden zijn toch al lang erkend als nationale minderheid? De tijd van het nationaal-socialisme, waarin minderheden zich niet vrij mochten uiten, ligt 65 jaar achter ons. Juist daarom zou de Duitse regering het goede voorbeeld moeten geven.

Het bord bij Nieuweschans/Bunde hebben wij alvast verbeterd en Oost-Friesland voor de Friezen uit Nederland zichtbaar gemaakt. Wij hopen vooral dat onze broeders uit het Ommelaander Fraislaand dit voorbeeld snel volgen en zich bevrijden van hun opgelegde Saksische identiteit. Ook wanneer het heden ten daagse Friesland over twee staten is verdeeld, de Friese gebieden zijn voor elkaar geen buitenland. Deze onderlinge band moet van een bijzondere aard zijn.

Dedicated to Edzard Cirksena


 

a

a

a