NATIONALITEIT

FRL KENTEKEN STICKER

1 JAAR NAT. ERKENNING

INTERFRIESE VLAG

ANTI NAZI HELM

TEGEN VERDONK

GEEN NEDERSAKSEN

PROVINCIES-PLUS


 
 


Verklaring

1. De Friese landen (Friesland, Fryslân, Freesland, Fryslond) hebben recht op een eigen toekomst in Europa als deelstaat Friesland.

2. Het nieuwe Friesland als deelstaat heeft een grondgebied, dat gaat van de provincie Fryslân, provincie Groningen, Ost-Friesland in Duitsland, Seelterland, Helgoland, en Nord Friesland in Duitsland.

3. De Friezen hebben, zoals alle volken, recht op zelfbestuur. De Groep fan Auwerk zal zelfbestuur actief steunen, omdat dat het meeste recht doet aan het principe van de zogenoemde Friese vrijheid Daarmee streeft de ‘Groep fan Auwerk’ een eigen parlement na.

4. Naast zelfbestuur is ook het doel dat de Friezen zo veel mogelijk eigen, zelfstandige instituten krijgen, om zo een eigen toekomst te bouwen. Voorbeelden zijn universiteiten, vliegvelden, radio- en Tv-stations, …

5. Het streven is, dat voor het hele Friese gebied een volkslied, vlag, wapen, sportteams en andere Friese symbolen komen om zo uitdrukking te geven aan het gemeenschappelijke gevoel onder de Friezen.

6. De opbrengsten uit bodemschatten en energie die in het nieuwe Friesland gewonnen worden, komen ten goede aan de Friese gemeenschap.

7. Er zijn verschillende talen en dialecten in het nieuwe Friesland. Als gemeenschappelijke taal voor inter-Friese bijeenkomsten zal verzocht worden het Seelterfries te spreken, dat voor Friestaligen en Nedersaksische sprekers goed te volgen is.

8. De Groep fan Auwerk gaat uit van federalisme, dat bedoeld is om het bestuur zo dichtbij de mensen te brengen. De bestaande hoofdsteden en regionale ‘parlementen’ die er nu zijn, zoals Leeuwarden, Groningen, Aurich/Auwerk, en Husum blijven hierdoor gewoon functioneel. Wel zal er op een centrale plaats in het Friese gebied ministeries komen voor heel Friesland, zoals voor economie, onderwijs, landbouw, enzovoorts.