NATIONALITEIT

FRL KENTEKEN STICKER

1 JAAR NAT. ERKENNING

INTERFRIESE VLAG

ANTI NAZI HELM

TEGEN VERDONK

GEEN NEDERSAKSEN

PROVINCIES-PLUS


 
 


FRL kenteken sticker

De mensen hebben vandaag de dag zo veel identiteiten dat hun eigen identiteit op de achtergrond aan het verdwijnen is. Die wordt enkel nog mar beleeft bij een voetbalwedstrijd of koninklijke begrafenissen. De meeste mensen zouden hun identiteit uitlenen aan de stad of regio waar ze vandaan komen. Het is namelijk de onzekerheid, de insecurity, wat kostbaar verdwenen is de laatste 20, 30 jaar. Door gevoel van verlies van het eigene en bedreiging van eigen betrouwbare warden is er een nieuwe vraag voor symbolen. Een vraag naar gemeenschapsdenken behulpzame systemen. Men heeft verlangen naar de tijd dat mensen wisten wat ze aan mekaar hadden. Door historische en politieke oorzaken hebben de inwoners van de Friese gebieden de laatste eeuwen een groot deel van hun politieke en economische macht verloren. En er wurden symbolen van bovenaf opgelecht. Zoals een paar jaar geleden de vermelden NL of D op het kenteken. De Groep fan Auwerk is een beweging die in deze tijd van globalisering en vergaande culturele en economische integratie, van mening dat de Friese identiteit niet verder verdwijnen mag, maar waar men juist van bewust moet worden gemaakt. Met name in het nieuwe Europa. Door een stemming in de Eerste kamer op 30-11-2004 heeft Nederland het Europees kaderverdrag van Europese minderheden goedgekeurd. Daardoor zijn Friezen nu erkend in Europa en Nederland als nationale minderheid. Het verdrag betekend rechten voor het vrij gebruiken van eigen taal, cultuur en identiteit. De Nederlandse staat verplicht zichzelf nu om mee te werken aan dit behoud, het eerbiedigen maar ook passende mogelijkheden scheppen voor verdere ontwikkeling en het mogelijk maken om de Friese nationaliteit als nationale minderheid, zoals in het kaderverdrag staat, uit te drukken. Het zichtbaar maken van de Friese identiteit in Europa, zonder dat er altijd maar weer oude vetes naar boven komen, en elkaar te beschuldigen van morele tekorten, ‘bruine methoden’ en de meest verschrikkelijke vormen van nationalisme. In navolging om de vraagom een Friese aantekening van ‘nationaliteit’ in de Nederlandse ID kaart, komt de Groep fan Auwerk nu met een serieuze actie om te laten zien dat het tijd wordt om de region Fryslân ook formeel te erkennen in het verkeer. Volgens de groep passen de stickers bij een proces van standarisering om Fryslân gelijkwaardig te geven zoals andere regio’s in Europa, zoals Luxemburg, Ierland, Slovenië, Catalonië en Nederland. Hiel bijzonder is de actie niet, want ook in andere statenloze naties, zoals het Baskenland, Catalonië en Wales rijden er al auto’s met zulke stickers met de afkorting daarop; E-H, CAT en CYM. Een serieuze actie dus voor ‘FRL’ op het kenteken van de auto. Het zichtbaar maken van de Friese identiteit in het verkeer, zijn wij als een realistisch streven voor een verdere ontwikkeling van de Friese identiteit in Europa wat past binnen het kaderverdrag aangaande nationale minderheden. De watervaste stickers zijn gepresenteerd bij de viering van het 50 jarig Fries manifest in Aurich-Auerk op Zaterdag 27 augustus in Ost-Friesland, en op de herdenking ‘slach by Warns’ aangeboden als onderdeel van onze gemeenschappelijke Friese identiteit.

Voor Westlauwers Fryslân en Groningen:
Er zijn een aantal losse verkooppunten waar u de FRL sticker kunt kopen:

De verkooppunten:

It Postwinkelstje
Warmoltstrjitte 41
De Harkema
Tel: 0512-361015

Van Balen Cigars
De Lange West 68d
Drachten
0512-518904
http://www.sigarenspeciaalzaakvanbalen.nl/

It Oantinken
Schaapmarktplein 5
8601 CE  Snits
Tel: 0515 422020

MA-AN Fryslân
e-mail: ma-an.frl@wxs.nl
tel. :  0513-648960
It Hearrefean

Feniks praktijk
Van Maasdijkstraat 41
It Hearrefean
Tel: 0513-648300
e-mail: feniks-praktijk@wxs.nl
Hulshoff
Alde dyk 8
9288 XC Koatstertille
Tel: 0512-331462
Boek-en kantoorboekhannel Fiso
Haadstrjitte 5
9100 AM Grou
Email: b.boekhandelfriso@chello.nl
Tel: 0566-621316
De Readshop
Grutte Breedstrjitte 15
9101 KH Dokkum
Email: H.Herder1@chello.nl
Tel: 0519-292490
Expert Meijer
Skoalstrjitte 8
9251 EC Burgum
Tel: 0511-464100
It Gysbert Japicxhûs
Wipstrjitte 6
8701 HZ  Boalsert
tel: 0515 - 573990
e-mail ynfo@gysbertjapicx.nl